Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 3

Projekt pn. „Scanderia Venture - Inkubator projektów B+R w sektorach life science, IoT, ICT” realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: BRIdge Alfa.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 48 000 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 38 400 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  2018 – 2022

Celem projektu jest wspieranie inwestycji w innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, znajdujące się na etapie przed i zalążkowym zawierające tzw. Polski Pierwiastek. Rezultatem projektu będzie dofinansowanie co najmniej 40 projektów B+R.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Image