Zapraszamy do kontaktu innowatorów zainteresowanych pozyskaniem finansowania. Projekty powinny spełniać następujące warunki:

pochodzić z szeroko rozumianej branży medycznej,
przeznaczać określoną część budżetu na prace badawczo-rozwojowe,
posiadać potencjał innowacyjny budujący przewagi na konkurencyjnym, globalnym rynku,
posiadać tzw. Polski Pierwiastek, czyli w szczególności prowadzić główną część prac B+R w Polsce,

posiadać możliwość ochrony praw własności intelektualnej na świecie.

Limit inwestycyjny Funduszu w projekt wynosi 1 mln PLN.

Prześlij projekt

Image